Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Archives for Listopad2012

Porady, zaczynamy

Projekt PoRady będzie wspierał Rady Okręgów i potrwa 4 lata (całą kadencję Rad). Składać się będzie z różnych narzędzi wsparcia dla wszystkich członkow Rad w tym szkolenia, seminaria a także działania monitorujące. Wsparcie otrzymają także Stowarzyszenia które powołały się w Okręgach gdzie Rad nie udało się powołać. Projekt poRady jest kontynuacją projektu Damy Rady, który promował Rady Okregu jako ważny element Zrównowazonego Rozwoju Miasta.

 

PoRady struktura