Projekt zakończony, ale my działamy dalej! Odwiedź serwis internetowy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju ➔

Newsletter

Newsletter Porad 2/2013

Zbliżamy się do końca pierwszego kwartału aktywności Rad Okręgów IV kadencji – zapraszamy do zapoznania się z 2 numerem Newslettera Porad!

 Rady chcą coraz skuteczniej i bardziej różnorodnie docierać do mieszkańców swoich Okręgów. Część z nich posiada swoje strony i profile na Facebooku, w lutym dołączyły kolejne: Czerniewice http://www.czerniewice.torun.pl/  i Podgórz http://www.facebook.com/RadaOkreguNr1Podgorz.

Wszystkie kontakty do Rad znaleźć można na: http://www.porady.pzr.org.pl/kontakty-do-rad/.

Już teraz zauważamy wielkie zmiany w kwestiach organizacji i działalności Rad w porównaniu z poprzednią kadencją.

Wiele Okręgów nawiązuje ścisłą współpracę z urzędami i instytucjami.

Rada Podgórz rozpoczęła działania z Miejskim Zarządem Dróg i wspólnymi siłami rozmawia, konsultuje, zadaje pytania na tematy najbliższych planów działalności MZD na terenie swojego Okręgu. Rada wyraziła także chęć współpracy w sprawie konsultacji, np. remontów dróg Podgórza.


Wrzosy nawiązały współpracę z dzielnicową Straży Miejskiej, która pojawia się na wszystkich dyżurach Rady. Każdy mieszkaniec indywidualnie może przyjść, zgłosić problem, zaalarmować w jakim miejscu jest niebezpiecznie – jednym słowem zadbać o bezpieczeństwo swojej dzielnicy.

Rada Okręgu Bydgoskie (podobnie jak Wrzosy) na każde comiesięczne spotkanie zaprasza radnych Rady Miasta Torunia (RMT), którzy biorą czynny udział w dyskusji. Dzięki ich stałej obecności, Rady Okręgu mają możliwość szybszego wypracowania rozwiązań w danej sprawie, często oszczędzając na czasie oczekiwania na oficjalne urzędowe odpowiedzi. Wpływa to pozytywnie także na odbiór społeczny radnych RMT – mieszkańcy chwalą ich zaangażowanie w życie i problemy swojej okolicy.

 

Nie tylko przedstawiciele “dużej” Rady pojawiają się na spotkaniach “małych” Rad. W sesjach RMT uczestniczą również Radni Okręgów. Przewodniczący Rady Staromiejskie w lutym zabrał głos na temat ustawy dotyczącej wywozu śmieci z zespołu staromiejskiego. Takiej inicjatywy jeszcze nikt wcześniej nie podjął, co jest sygnałem, że przed Radami Okręgów jeszcze wiele możliwości do wykorzystania i zaangażowania się w życie miasta.

Staromiejskie złożyło także pierwszy w historii Rad Okręgów wniosek o konsultacje społeczne – wyprzedzając nawet o kilka dni nowy regulamin konsultacji w Toruniu. Dzięki temu na najbliższej sesji RMT (21.III.2013 r.) odbędzie się rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania koncepcji przeznaczenia terenu Jordanek.

Za nami także pierwsze szkolenie dla członków Rad Okręgów zorganizowane przez PZR w ramach PoRad. Spotkanie zatytułowane było „Jak Rady działają w innych miastach? – przykłady i inspiracje”.

Na szkoleniu obecni byli członkowie Rad: Bydgoskie, Staromiejskie, Skarpa, Chełmińskie i Wrzosy. Było to pierwsze tego typu szkolenie w Polsce przeprowadzone dla członków jednostek pomocniczych gminy. TUTAJ znaleźć można relację i materiały z pierwszego szkolenia.

Ważnym momentem tego spotkania była inicjatywa ponownego przeprowadzenia wyborów w Okręgach Rudak i Jakubskie-Mokre, gdzie Rad niestety nie udało się powołać. Wszyscy obecni na szkoleniu członkowie Rad poparli ten pomysł i postanowili wspólnie rozpocząć prace nad jego zrealizowaniem. Z niecierpliwością czekamy na wyniki inicjatywy.

Kolejne szkolenie dla członków Rad odbędzie się 4 kwietnia br. w biurze Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (PZR), przy ul. św. Katarzyny 5/3. Więcej informacji (temat i zapisy) na: http://porady.pzr.org.pl/porady-dla-rad/. Zapraszamy!

Informujemy także, że nadal można zgłosić się na społecznego obserwatora Rad Okręgów. O wolontariacie projektu PoRady poczytać można tutaj: www.porady.pzr.org.pl/wolontariusze, a także uzyskać informacje mailem: porady@pzr.org.pl.

opracował:  Jakub Hryniewicki

poczytaj Newsletter w wersji pdf

Newsletter PoRad nr 1/2013

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem newslettera Porad – Wsparcia Rad Okręgów w Toruniu.
Chcielibyśmy, aby służył on jako źródło ciekawych informacji o różnych zagadnieniach związanych z problematyką jednostek pomocniczych gminy Toruń dla wszystkich osób, które interesują się tym tematem.

W kolejnych numerach newslettera będziemy przesyłać Państwu informacje o ważnych i ciekawych wydarzeniach z życia rad Okręgów w Toruniu oraz inspirujących praktykach zagranicznych. Będziemy polecać interesujące publikacje na temat jednostek pomocniczych gminy, w tym nowości z życia Rad. Pojawią się także informacje o seminariach organizowanych przez PZR, skierowanych do członków Rad Okręgów w Toruniu.


Mija pierwszy miesiąc działania Rad Okręgu IV kadencji.

Działa już strona projektu porady.pzr.org.pl, która zawiera kontakty do wszystkich Rad. Rady posiadają swoje adresy e-mailowe, część przewodniczących udostepniła także nr telefonów. Niektóre Rady Okręgu mają już swoje strony www m .in. www.staromiejskie.org, www.wrzosy.org, www.bydgoskieprzedmiescie13.wordpress.com.
Jest to znacząca zmiana w porównaniu z poprzednią kadencją, gdzie Rady w przestrzeni elektronicznej właściwie się nie pojawiały.

Warto zwrócić uwagę na aktywność Rady Staromiejskie, która zaproponowała mieszkańcom skrzynkę do do zgłaszania uwag, Zachęcamy inne Rady, aby poszły jej śladem: www.staromiejskie.org/portal/skrzynka-pocztowa/.

Na stronie istnieje także kalendarz, gdzie zamieszczamy wszystkie terminy spotkań Rad.

Dodatkowo portal PoRady wyposażony jest w skrzynkę podawczą do Rad. To tutaj każdy mieszkaniec może wysłać pytanie / problem dotyczący swojej okolicy. My przekażemy je do odpowiedniej Rady.

W tej kadencji Rady nie są same. Każda Rada dostaje swojego społecznego obserwatora, który pojawiać się będzie na jej spotkaniach. W ten sposób powstaje baza aktywności poszczególnych Rad, pomysłów i problemów mieszkańców.
Można się jeszcze zgłosić na społecznego obserwatora prac Rad – zapraszamy! Więcej o wolontariacie PoRad tutaj: porady.pzr.org.pl/wolontariusze/.

Rolę Rad Okręgów dostrzegła także toruńska Straż Miejska, która planuje ściśle współpracować z tymi jednostkami, nie tylko w celu poprawy bezpieczeństwa. www.torun.pl/pl/spotkanie-z-radami-okregow

W lutym zaczynamy program wsparcia szkoleniowego Rad. Pierwsze spotkanie dotyczy kwestii: “Jak Rady działają w innych miastach? – przykłady i inspiracje”.
Zapraszamy serdecznie członków Rad, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie. Seminarium odbędzie się 28 lutego 2012. Więcej na: porady.pzr.org.pl/porady-dla-rad/.